Email wijzigen (en andere contactgegevens)

Op Toernooi.nl kan het e-mailadres in het profiel gewijzigd worden als je bent ingelogd. Klik op je naam en dan op Accountinstellingen en wijzig de gegevens bij Contact.


Voor mijnknltb.toernooi.nl kun je je e-mailadres ( en andere contactgegevens) alleen wijzigen via de ledenadministratie van de tennisvereniging.